Zaletą dyplomów z tej kategorii, jest brak jakiejkolwiek treści. Dzięki temu, mogą być wykorzystane podczas każdej okazji. Ponieważ wzorów jest dość sporo, podzieliliśmy je na dwie kategorie: uniwersalne dyplomy dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz dla uczniów szkół podstawowych.