Prezentowane poniżej Dyplomy Wyróżnienia przeznaczone są głównie dla członków kadry nauczycielskiej. Najczęściej przydziela je dyrektor, w dniu edukacji narodowej lub na zakończenie roku.

Dyplomy Wyróżnienia
Dyplomy Wyróżnienia