Legitymacje nauczycielskie

Zachęcamy Państwa gorąco do zapoznania się z najnowszą ofertą firmy Alledruk, w której znalazły się legitymacje nauczycielskie. Wieloletnie doświadczenie w druku różnego rodzaju identyfikatorów, a także bliska współpraca z dyrektorami ponad 400 placówek pozwoliły nam opracować niezawodną technikę produkcji. 

Każdy drukowany przez nas dokument wykonany jest zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z 11 października 2013 roku o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, jak również z ustawą - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2013 r., poz. 1421) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 29 września 2006 r. (w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela).

Taki identyfikator otrzymują nauczyciele:
 • w przedszkolach publicznych i niepublicznych,
 • w szkołach podstawowych i gimnazjach,
 • w szkołach ponadgimnazjalnych publicznych oraz niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.
Posiadaczom legitymacji przysługują następujące ulgi:
 • 33% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej - podstawą jest imienny bilet miesięczny,
 • 33% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych - podstawą jest bilet jednorazowy lub imienny bilet miesięczny.

Legitymacje Nauczycielskie Służbowe 

Sprawdź Ofertę

 


Przedłuż ważność legitymacji nauczycielskich:
- bez wniosków, bez kłopotu!

Czy wiesz, że prawie 90% dyrektorów szkół skarży się na proces przedłużania ważności legitymacji?
Przeprowadziliśmy ankietę i... dane nas zaszokowały!
A oto najczęściej podawane przyczyny niezadowolenia:

 • firmy wymagają ponownego składania wniosków, co przy krótkich umowach jest uciążliwe
 • nauczyciele nie chcą ponownie dostarczać swoich fotek
 • zamawiający często nie pamiętają, gdzie zamówili legitymacje
 • sekretarka nie pamięta haseł i loginu
 • wykonawcy nie spełniają wymagań o ochronie danych osobowych, co potwierdzają kontrole w szkołach
 • jakość druku pozostawia wiele do życzenia

Zostając klientem AlleDruk.com, nie natrafisz na żaden z powyższych problemów,
a proces przedłużania zajmie Ci zaledwie 60 sekund!


Wnioski i formularze zamówień:

Wszystkie wnioski zapisane zostały w interaktywnym formacie PDF. Można wypełnić je komputerowo*.
Wnioski są maksymalnie uproszczone, i posiadają jednocześnie wszystkie elementy wymagane przez prawo.

* Do otworzenia wniosku na legiytmacje, wymagane jest posiadanie aktualnej wersji programu Adobe Reader

Pytania i odpowiedzi

Czym jest legitymacja nauczycielska, kto płaci za jej wydanie?
Czy można nauczyciela obciążyć kosztami związanymi z jej wytworzeniem?
Na jaki okres wydawane są legitymacje i jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze placówki?
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Drukarnia AlleDruk.com

Poligrafia Małopolska


Infolinia: 
+48 18 547 40 50
+48 501 368 946

E-mail:

info@alledruk.com

www.alledruk.com